Dansk Selskab for Europaforskning (DSE) blev dannet i 1976 med henblik på at inspirere og støtte diskussioner om udviklinger i Europa. DSE har to officielle formål. DSE skal fremme forskning og undervisning i alle aspekter af europæisk samarbejde–administrative, politiske, juridiske, økonomiske, og sociale. Forankringer ligger i studiet af den Europæiske Union (EU), men andre organisationer og relationer inddrages også. DSE skal desuden fremme samarbejdet mellem DSE medlemmer og andre foreninger med et tilsvarende formål.

DSE tilhører medlemmerne, og alle som fra en videnskabelig vinkel beskæftiger sig med Europa kan blive medlem. DSE’s økonomiske råderum udgøres af medlemsindbetalinger. DSE modtager ingen former for offentlige støtte og er politisk som finansiel uafhængig.DSE organiserer egne møder, heriblandt årsmødet. På møderne kan alle medlemmer fremlægge forskning og deltage i debatterne. Til årsmøderne inviteres en eller flere gæster til at stimulere debatten omkring et særligt europæisk tema.

Disse gæster er typisk internationale forskere eller danske politikere og embedsmænd. DSE støtter andre konferencer og møder, organisatorisk såvel som økonomisk. DSE bidrager således til en bred og alsidig debat om europæiske forhold. Alle medlemmer inviteres til disse arrangementer.DSE er en del af et større internationalt netværk vedr. Europa-forskning: The European Community Studies Association (ECSA), som er en paraplyorganisation for nationale ECSA-organisationer.

DSE er det danske medlem. Dette netværk giver adgang til et væld af informationer om Europa og Europa-forskning.