leikode

Fornyelse af LEI-kode er som regel ganske nemt. Hvis du forbliver hos den samme udsteder, som altså har udstedt din LEI-kode, vil fornyelsen oftest ske automatisk. Din udsteder af LEI-kode sørger for, at din kode fornyes. Men det afhænger af, hvor lang gyldighedsperioden for din LEI er i aftalen med udstederen.

Reglerne er sådan, at en LEI-kode skal fornyes hvert år. Meningen med dette system er, at alle juridiske enheder skal have opdateret oplysningerne i forbindelse med deres respektive LEI-kode en gang årligt. Simpelthen for at sikre, at oplysningerne om den enkelt juridiske enhed altid er korrekte.

LEI-koden skal fornyes hvert år

Selvom LEI-koden altså skal fornyes hvert år, kan du sagtens lave aftale med din udsteder om at have for eksempel 5 års gyldighed på din LEI-kode. Fornyelsen har ikke egentlig noget at gøre med LEI-kodens gyldighed. Fornyelsen betyder blot, at dine data skal opdateres årligt, en slags ‘opfriskning’ af din LEI-kode.

Når du opretter din LEI-kode til at starte med, beslutter du selv hvor lang gyldighedsperiode, du vil betale for. De fleste udstedere af LEI-koder tilbyder gyldighedsperiode for enten 1, 3 eller 5 år. En lang gyldighedsperiode giver lavere årlig pris, sådan at den billigste måde er at betale for 5 års gyldighed.

Har du betalt for 5 års gyldighed for din LEI-kode, skal koden stadig fornyes en gang om året. Men fornyelsen betyder bare, at din udsteder sørger for at opdatere dine data og registrere dette i GLEIF-databasen. Din udsteder kontrollerer da dine data i det officielle virksomhedsregister og fornyer din LEI-kode en gang årligt, så længe dit ‘abonnement’ løber, altså det antal år du har betalt for fra start.

Det er derfor kun, hvis du har nøjedes med at betale for 1 års gyldighed af din LEI-kode fra start, at du selv skal sørge for at forny din LEI-kode. En måned inden LEI-kodens gyldighed udløber får du besked om, at gyldighedsperioden skal forlænges, hvis du fortsat har brug for en LEI-kode. I forbindelse med forlængelse af gyldighedsperioden opdaterer du samtidig dine data. Udsteder sender data til GLEIF-databasen.

Alt dette betyder kort sagt, at du kan spare både tid og penge ved at vælge en gyldighedsperiode på 5 år for din LEI-kode. Så tager din udsteder sig nemlig af at forny LEI-koden, altså opdatere data, en gang om året. Gebyret for fornyelsen bør være inkluderet i den pris, du betaler for gyldighedsperioden. Tjek det. Samtidig betyder den 5-årige gyldighedsperiode, at du betaler mindre pr. år i forhold til gyldighed på kun 1 eller 3 år.